O FIRMIE
NASZA OFERTA
NASI KLIENCI
KONTAKT
PLAN DOJAZDU


KMS Sp. z o.o.
60-105 Poznań
ul.Kopanina 54/56
tel./fax +48(61)8305911
tel. +48(61)8305927

Przedmiotem działalności KMS Sp. z o.o. w Poznaniu jest:
- obsługa cudzych należności, polegająca na prowadzeniu negocjacji z dłużnikami, mających na celu doprowadzenie do ugody pozasądowej,
- pośrednictwo przy sprzedaży wierzytelności, ich skup i sprzedaż,
- sporządzanie profesjonalnych raportów dotyczących kondycji finansowej klientów.

Specjalizujemy się w dochodzeniu należności w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy, zarówno przed jak i po uzyskaniu przez niego tytułów wykonawczych.

Współpracujemy z dwoma kancelariami prawnymi, co zapewnia możliwość kompleksowej obsługi wierzytelności (nakazy zapłaty, wyroki, zastępstwa procesowe przed sądami itp.).
Pracownicy KMS Sp. z o.o. mają bogate doświadczenie w zakresie windykacji należności oraz dysponują rozległą wiedzą na temat zasad prowadzenia działalności gospodarczej. Korzystamy także z własnego banku informacji o dłużnikach.

Za określone powyżej czynności, KMS Sp. z o.o. pobiera wynagrodzenie płatne od każdej wierzytelności wyegzekwowanej w ramach umowy. Płatności za powyższe usługi wymagalne są po wpływie na konto Zleceniodawcy części lub całości zwindykowanych kwot (nie dotyczy raportów, zastępstw procesowych itp.).

KMS Sp. z o.o. zastrzega sobie wyłączność do prowadzenia powierzonych spraw.

Wysokość prowizji od przyjętego zlecenia niegocjowana jest indywidualnie.